Zita Malaníková

SCÉNICKÉ ČTENÍ DIVADLA HUDBY A POEZIE AGADIR

agadir

 V současné době (od roku 2008) se divadlo hudby a poezie Agadir věnuje především projektu "Agadir uvádí...". Patronát nad ním nese Obec spisovatelů. Jeho pořady jsou uskutečňovány v Mahenově památníku v Brně (pobočka Knihovny Jirího Mahena). Jedná se o hudebně poetická pásma současných básníků.

Mám to štěstí, že si ke zpracování vybrali mé sbírky Hledání modrého květu a Putování za oázou. Součástí programu bude křest CD se záznamem představení.

Hraje se:
28. 11. 2013
Mahenův památník, Mahenova 8, Brno

29. 11. 2013
Galerie Pod Petrovem, Kopečná 20, Brno